Retrievertræning 2023

Jeg er licens træner i Retrievernes Jagthundeklub og tilbyder
retrievertræning på alle niveauer. 


Træningssted: Grusgraven Lange Løng 10, 4180 Sorø

Træningen starter søndag den 12. marts 2023  

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker at deltage i træningen 

Træningen forgår i samarbejde med Morten Højrup og vi har følgende hold                                 

Opdatering 9. februar 2023: 
Alle hold er fuldt booket 


Basis 1 (Hundens alder 6 - 18 måneder)       
Her arbejder vi med den helt grundlæggende lydighed, kontaktøvelser mellem hund og fører, line føring, fri ved fod, hjemkald, enkle apporteringsopgaver samt tilvænning til skud, vildt, vand m.m.

Basis 2 (Hundens alder 1½ - 3 år)
Hunde som har gennemgået Basis 1 eller på tilsvarende niveau. Her arbejder vi videre med kontakt mellem hund og fører, opbygning af linier, dirigering og markeringstræning, ro på post, nærsøg  samt vandarbejde. 

 Videregående (Åben klasse markprøvetræning)   
Her arbejder vi målrettet med de  opgaver og krav der stilles til hunden på åben klasse markprøve eller tilsvarende jagtniveau.    


 Videregående (Vinderklasse markprøvetræning)     
Forudsætning for deltagelse på dette hold er at hundens trænings niveau er til vinderklasse markprøve eller tilsvarende. Vi arbejder her på større afstande men har stadig fokus på lydighed og samarbejdet mellem hund og fører 


Generelt 
Vi forsøger at sammensætte holdene så hundene er på samme niveau men der tages hensyn til de enkelte hundes niveau i al træning. 
Al træning er jagtrelateret. 

Træningen er planlagt som følger:

Søndage i marts

Kl. 10.00 Basis 1 og Basis 2 
Kl. 12.00 Åben og vinderklasse 

Fra overgang til sommertid flyttes træningen til onsdage   

Kl. 17.30 Basis 1 og Basis 2
Kl. 19.00 Åben og vinderklasse  

Hvalpetræning og enetimer
Ud over ovenstående holdtræning tilbyder jeg også enetimer og hvalpetræning.

Al træning foregår i RJK regi  www.rjk.dk  

Hovedformålet med træningen er at opbygge hundens træningsniveau til det som den almindelige jæger har brug for på jagt. Træningen bygges op så hunden også vil kunne begå sig på test og markprøver, for dem som ønsker dette. 


Yderligere oplysninger 
Kontakt mig gerne for en hundesnak og for tilmelding til træning